SAŽETAK: IT / AI eliminacija pojedinca iz demokratskog procesa

Sažetak izlaganja na 27. godišnjoj konferenciji hrvatskih psihologa

Autor: Dalibor Vlaho

Primjena Umjetne Inteligencija (u području Informacijske Sigurnosti) u eliminaciji pojedinca iz demokratskog procesa nije fikcija, nego stvarnost koja je već implementirana i aktivno se provodi. Konkretnim primjerima ćemo obrazložiti pojedine slučajeve.

Postojanjem i razvijanjem mnogobrojnih računalnih sustava i internetskih servisa sve je veća potreba za sustavnim praćenjem i prikupljanjem podataka korisnika u svrhu daljnje obrade, analize i eliminacije iz političkog i javnog djelovanja – službeno s ciljem suzbijanja ekstremizma, ali uz mogućnost zloupotrebe i gušenja zakonitog demokratskog procesa. Informatičke i klasične mogućnosti su ogromne, a pristup podacima vrlo je jednostavan.

Vitalni su osobni podaci uglavnom nezaštićeni i nalaze se u mnogobrojnim “skladištima”, dostupnim javno, i to svim korisnicima, a sigurno dostupnim ovlaštenim državnim službama. Objašnjenja na konkretnim primjerima dio su ovog izlaganja.

Ubrzanim razvojem, Umjetna Inteligencija danas je sposobna samostalno, bez intervencije operativca, obraditi veliku količinu podataka o korisniku i u realnom vremenu donijeti automatiziranu odluku o načinu eliminacije prema prethodno zadanim parametrima, na precizan način.

Standardne metode otežavanja svakodnevice pojedinca danas su pod kontrolom računalnih sustava. Zato se javno otkrivanje osobne komunikacije ili podataka o kretanju (čime se može narušiti čast i ugled pojedinca, njegovi obiteljski i društveni odnosi), blokiranje elektroničke financijske imovine upisane na bankovnim računima, pokretanje sudskih postupaka ili upravnih odluka (kazni, globa, stečajeva) zabilježenih u pravosudnim IT sustavima i drugi slični postupci mogu iskoristiti da pojedinac mnogo vremena i napora mora posvetiti “popravljanju” svakodnevice i vraćanju svog života u produktivne tokove. Za vrijeme ulaganja tih napora, s visokom se vjerojatnošću može očekivati izostanak pojedinca iz demokratskih političkih aktivnosti. Ako predviđanja nisu potpuno točna za pojedinca, primijenjena na veći broj ljudi osiguravaju statistički predvidivo, dovoljno otežavanje neželjenih a zakonitih demokratskih tokova.

Najbolji primjer globalnog sustava za nadzor i prikupljanje podataka je implementiran u nekoliko zemalja svijeta, a dolazi iz SAD i njihove Agencije za nacionalnu sigurnost. Razvoj sustava je toliko odmakao da se, prilikom njegovog otkrivanja, zbog svoje kompleksnosti smatrao nemogućim. Sustav je prikupljao podatke iz doslovno svih mogućih izvora, temeljem jednog podatka o identitetu osobe o kojoj bi sustav pronašao apsolutno sve – niti jedan podatak koji je bio elektronički zapisan, sustav ne bi propustio.

Uspješnost provedbe procesa eliminacije ne ovisi samo o tehnološkom razvoju, ona ovisi i o samom pojedincu koji je najvećim dijelom zaslužan za dostupnost podataka (legalno/ilegalno) jer svojim postupcima, nepažnjom i nebrigom podatke dostavlja “na dlanu”.