Prikaz kolegija “Osnove ekološke psihologije” i začetak istraživanja o ekološkim aktivnostima javnih institucija

Autori: Ana Šimunić, Ena Panthy, Ada Bešlagić, Josipa Ćurić, Dora Kudrić i Mia Parčina

Cilj ovog izlaganja je prikazati kolegij Osnove ekološke psihologije, koji se treću godinu održava na Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru. U tom kontekstu, prikazale bi se i aktivnosti koje su studenti provodili u okviru kolegija, s posebnim naglaskom na aktivnosti studenata u prošloj akademskoj godini 2018./2019. i pokušaju pregleda ekoloških aktivnosti u javnosti. Cilj kolegija je da student upozna, usvoji i razumije najrelevantniju znanstvenu i stručnu terminologiju i literaturu iz područja ekološke psihologije, da upozna metode rada ekoloških psihologa, te da se potakne kritičko promišljanje temeljnih pitanja i problema u istom području. Kolegij se nudi studentima druge i treće godine preddiplomskog studija psihologije, nosi 2 ECTS boda i izvodi se kroz jedan sat predavanja i jedan sat vježbi tjedno. Na predavanjima studenti imaju priliku slušati i raspravljati o temama poput percepcije okolinskih opasnosti i okolinski stres, vizualne procjene krajolika, eko-terapiji, suradnji ekoloških psihologa i arhitekata, modelima kojima se objašnjava ekološki osvješteno ponašanje i metodama mjerenja takvog ponašanja, suvremenim i budućim izazovima u istraživanjima i radu ekoloških psihologa, itd. 

U okviru vježbi, studenti imaju  priliku birati između nekoliko oblika aktivnosti: istraživačkog rada, radionice, organizacije javnog predavanja, radne akcije i sl. Cilj o kojem student pri odabiru vodi računa jest da aktivnost uključuje neki oblik terenskog rada i djelovanja u javnosti, a na kraju semestra svoju aktivnost izlaže pred svim polaznicima kolegija. Neki od provođenih aktivnosti su istraživanje percepcije krajolika izletnika u Nacionalnom parku Paklenica koje je rezultiralo predavanjem otvorenim za širu javnost, radionice o moralnom ponašanju prema okolišu po vrtićima, osnovnim i srednjim školama u okviru Tjedna mozga, javna tribina o govoru mržnje putem grafita o kojoj je prilog napravila i Hrvatska radio televizija (Regionalni dnevnik). Najviše pažnje, u ovom izlaganju, bit će posvećeno prikazu polustrukturiranih intervjua s predstavnicima udruga koji u okviru svog rada imaju i promicanje ekološki osviještenog ponašanja (udruge Eko Zadar i Mala filozofija u Zadru, udruga Sunce u Splitu). U cilju prikupljanja informacija o ekološkim aktivnostima javnih institucija je formirana i online anketa, no trebalo bi još promisliti o konačnoj formi ankete i uspješnijem načinu regrutiranja sudionika. Konačni cilj prikupljanja podataka o radu javnih institucija koje se bave pitanjima zaštite okoliša bi bio napraviti cjelokupan dokument u kojem bi sustavno bile navedene informacije strukturnog i organizacijskog tipa, a koji bi se poslao svim institucijama/udrugama koje bi sudjelovale u istraživanju.