Odgovori na pitanja kviza na 27. GKHP u Osijeku

Kolega Nikola Greb, tajnik Sekcije za ekološku psihologiju, pripremio je kratak ali zanimljiv kviz iz područja ekologije i ekološke psihologije.

Na 27. GKHP možete od nas dobiti i zadržati list s pitanjima. 10. studenog će ovaj članak, u nastavku, ponuditi točne odgovore na pitanja.

Pridružite nam se i nastavite s nama pripremati pitanja za buduće kvizove i interaktivna događanja!

Srdačno, vaš SEKOP.

ODGOVORI NA PITANJA

1. Što je ekološka psihologija?

b) Znanstvena i primijenjena disciplina koja proučava međuzavisni odnos čovjekovadoživljavanja i ponašanja i njegove okoline.


2. Označi točnu tvrdnju: 

c) Ekološka psihologija je interdisciplinarno područje koje uz psihologiju uključuje antropologiju, ergonomiju, geografiju, političke znanosti, arhitekturu, strojarstvo i ekonomiju.


3. 2004. godine Frerichs je proveo veliko istraživanje koje je pokazalo da:

a) 95% ljudi vjeruje da se odlaskom u prirodu rješavaju stresa.


4. Što je deforestacija?

c) Konverzija pošumljenog tla u tlo bez šume.


5. Što je dezertifikacija?

b) Degradacija plodnog tla u manje plodno ili neplodno u područjima gdje je zbog klimatskih promjena sve manje kiše, a sve više suše.


6. Na kojem kontinentu je dezertifikacija najintenzivnija?

c) Afrika


7. Što je solastalgija?

a) Nelagoda ili tjeskoba uzrokovana promjenama u okolišu, odnosno prirodnom krajoliku.


8. Koja je veličina najvećeg plastičnog otoka u Pacifiku?

b) Otprilike veličine Turske


HVALA NA PAŽNJI!