Kineski plan zaštite prašuma

Dobrodošli u Kineski plan zaštite prašuma - kviz(fotografija preuzeta s linka agencije Xinhua)

1. Kineske vlasti obznanile su plan zaštite i obnove nacionalnih prašuma s ciljem dosizanja površine pod prašumama od:
2. Plan zaštite i obnove nacionalnih prašuma, ne uključujući uspostavu prirodnog ekosustava, se odnosi na period do:
3. Postupak zaštite i obnove šuma za sve prirodne prašume bit će proveden do:
4. Prirodni ekosustav, čije postojanje će imati ključnu ulogu u nacionalnim ciljevima održivog razvoja će biti u potpunosti uspostavljen do:
5. Neke od provincija u kojima je kineska Vlada još 1998. implementirala Nacionalni program zaštite prašuma uključuju Heilongjiang, Jilin, Hebei, Yunnan, Hunan i Liaoning. Ukupni broj tada uključenih provincija bio je:
6. Trenutno Kina ima pod prašumama površinu od otprilike:
7. Kroz protekla desetljeća, središnja vlast je potrošila za zaštitu 129 milijuna hektara šuma iznos veći od protuvrijednosti (navedite najveći točan broj):
8. U navedenom periodu pošumljena je površina od: